Veiligheidskundig advies

Als werkgever wil je goed voor je werknemers zorgen. Daarbij is het van belang dat iedere werknemer zijn/ haar gezond en veilig werk uit kan voeren. Een veiligheidskundige kan daar een belangrijke rol in spelen.

Wat doet een veiligheidskundige?

In de Arbowet worden vier arbodeskundigen genoemd die alles weten over gezond en veilig werken, de zogenoemde Kerndeskundigen. Dit zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids en organisatiedeskundige. Iedere kernsdeskundige heeft zo zijn eigen specialisme. Een veiligheidskundige helpt de organisatie bij het formuleren en uitvoeren van het arbobeleid. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie, het formuleren van richtlijnen en procedures op het gebied van arbeidsomstandigheden, het geven van voorlichting en instructie aan alle medewerkers over veilig en gezond werken en het uitvoeren van ongeval- en risicoanalyses. Op basis van onder andere onderzoek wordt een advies gegeven.

Arbeidsomstandighedenwet

Een veiligheidskundige is expert op het gebied van veiligheid, wetgeving speelt daarin een belangrijke rol. Kennis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vormt de basis om bedrijven te adviseren over hun veiligheidsbeleid.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn regels en verplichtingen vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever is verplicht om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen, in samen spraak met de werknemer. De Arbowet is gericht op het verminderen van risico's en het beschermen van werknemers tegen onveilige en ongezonde omstandigheden.

Werkzaamheden

De professionals van SAR247 geven advies en ondersteuning op project- of detacheringsbasis op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in verschillende vakgebieden.

Naast het geven van adviezen, is de veiligheidskundige een expert het in kaart brengen en beheersen van risico's op de werkplek en beoordeelt of medewerkers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren.

De veiligheidskundigen van SAR247 kunnen uw bedrijf onder andere ondersteunen bij:

 • Verdiepende risico-inventarisaties zoals een RI&E-gevaarlijke stoffen;
 • Opstellen van Taak Risico Analyses (TRA);
 • Ongevalsonderzoek;
 • Het opstellen van een V&G-plan;
 • Het opstellen en onderhouden van managementsystemen
 • Het opstellen van een brandveiligheidsscan;
 • Het opstellen van een BHV-plan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan;
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Het uitvoeren van audits;
 • Ondersteunen van het management bij veiligheidskundige vraagstukken;
 • Begeleiden van projecten met verontreinigende grond (R-DLP);
 • Instrueren van medewerkers op het gebied van veiligheid en veiligheidscultuur.

Kortom een veiligheidskundige van SAR247 helpt u graag met een veiligheidskundig advies op maat!

Wilt u meer informatie?