Opleidingen

Vanuit de Arbowet dient elke werkgever ervoor te zorgen dat zijn werknemers doeltreffende worden ingelicht over de te verichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede de maatregelen die er op gericht zijn de risico's te voorkomen of te beperken.

Een specifieke opleiding of training kan daarbij aan bijdragen. SAR247 heeft gecertificeerde trainers welke opleidingen kunnen organiseren en geven op het gebied van Dangerous Goods (HazMat), Gasmeten (EX-Tox), VCA, Industrie/Scheepsbrandbestrijding evenals MOB als fast boat opleidingen.

Wilt u meer informatie?