Over SAR247

Projecten en bedrijven met een hoog risicoprofiel hebben vaak een veiligheidsspecialist nodig, maar misschien niet elke dag van het jaar. Het grote voordeel van SAR247 is dat u een veiligheidsspecialist kunt inhuren wanneer u het nodig heeft. Een dag of voor een langere periode? Met SAR247 kunt u eenvoudig een flexibel team van toegewijde professionals contracteren. SAR247 beschikt over professionele veiligheid professionals die gespecialiseerd zijn op diverse gebieden: van veiligheidskundigen, hulpverleners, trainers tot instructeurs.

Wij staan bekend om onze kwaliteit

Wij zijn flexibel

Wij zijn betrokken

Een team van vakmensen

Onze waarden

Onze drie kernwaarden vormen de DNA van alles wat wij doen, het zijn onze belangrijkste drijfveren.

Veiligheid gaat boven alles. SAR247 is expert op het gebied van veiligheid en wij zorgen ervoor dat we deze gespecialiseerde kennis en expertise inzetten om uw werknemers gezond en veilig te laten werken.

Naast veiligheid hebben wij bij SAR247 kwaliteit in een hoog vaandel staan. We werken efficient en met oog voor kwaliteit. Onze specialisten zijn kritisch en resultaatgericht, zo kunnen we onze doelstellingen bereiken of overtreffen en streven we ernaar om projecten en diensten op tijd te leveren.

Bij SAR247 staan de wensen van de klant centraal. We zijn flexibel en voelen ons verantwoordelijk voor de diensten die wij leveren.

Wij Zijn Professionals

Wat We Doen

Veiligheidskundig advies

Wij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen en beheersen van werkgerelateerde veiligheidsrisico's op de werkplek en bepalen van beheersmaatregelen.

Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van ongevalsonderzoek, werkplekinspecties, opstellen van een brandveiligheidsscan, BHV-plan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan of betrokkenheid bij het opstellen van een V&G-plan.

Arbeidshygiënisch Onderzoek

Door arbeidshygiënisch onderzoek kunnen wij uw bedrijf helpen bij het in kaart brengen van mogelijke risico's op gezondheidsklachten door bloodstelling aan chemische, fysische en biologische factoren op de werkplek.

De professionals van SAR247 kunnen onderzoek doen naar: hinderlijk en schadelijk geluid, schadelijke chemische stoffen, verlichting, hand-, arm- en lichaamstrillingen.

Opzetten en onderhouden van managementsystemen

Een managementsysteem is een hulpmiddel voor het systematisch beheersen van kwaliteit of risico's en waarmee prestaties worden verbeterd. Waar te beginnen bij het opzetten van een managementsysteem? Onze specialisten kunnen een managementsysteem voor u opzetten of begeleiden u daarbij.

Veiligheidskundig advies

RI&E

Wat is een RI&E? Een RI&E of ook wel riisco inventarisatie en evaluatie beschrijft de risico's in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door een RI&E uit te voeren krijt een werkgever inzicht in de risico's op de werkplek en kan daardoor doeltreffende maatregelen nemen om de geinventariseerde risico's aan te pakken. Deze maatregelen staan beschreven in het bijbehorende plan van aanpak.

In de Arbowet is de verplichting opgenomen dat ieder bedrijf dient te beschikken over een risico inventarisatie en evaluatie. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. Beschikt uw bedrijf nog niet over een RI&E of heeft u hulp nodig bij het uitvoeren, toetsen of actualiseren van de RI&E? SAR247 helpt u graag verder.

De professionals van SAR247 kunnen uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van algemene risico-inventarisaties, risico-inventarisaties gebaseerd op eisen vanuit de ISO of VCA of gerichte taak risico analyses.

Daarnaast kan SAR247 adviseren over de implementatie en borging van het plan van aanpak om doeltreffende maatregelen te nemen en daardoor de risico's te beperken of weg te nemen.

Opleidingen

SAR247 heeft gecertificeerde trainers welke trainingen kunnen organiseren en geven op het gebied van bedrijfshulpverlening/ first responder, VCA (VOL), gevaarlijke stoffen (HazMat), ATEX, Gasmeten (EX-Tox), Industrie/Scheepsbrandbestrijding, Man Over Boord, oppervlakte water reddingen, fast boat opleidingen, brandweeropleidingen, evenals klant specifieke trainingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn.

Wat klanten zeggen

De specialisten van SAR247 zijn zeer betrokken, enthousiast en bevlogen. Wij hebben SAR247 zowel ingezet als docent BHV brand & ontruiming, VCA opleidingen en voor trainingen gevaarlijke stoffen iedere keer weer weet SAR247 de cursisten te enthousiasmeren. Daarnaast heeft SAR247 veel ervaring op het veiligheidskundig vlak en staat SAR247 bij onze relaties bekend als zeer deskundig.

Gerard

Directeur ProFhire

Onze klanten